S e n y u m

11:04 PM

senyum;
tiada tangis lagi
senyum;
tiada emosi lagi
senyum;
tiada tekanan lagi
senyum;
tiada rapuh lagi

kau senyum;
sentiasa dan selamanya.

You Might Also Like

0 comments